2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000037027"Solidarity Enablers: Empowering Communities Across Europe

ESC Projemiz kapsamında beş gencimiz İspanya ve Portekiz'de gönüllülük aktivitelerinde bulunmuşlardır.