ESC (Avrupa Dayanışma Programı)

2023-1-TR01-ESC51-VTJ-000128457


ESC kapsamında üye ülkelerde gönüllülük faaliyetlerine katılın!

Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Derneğimizin üye ülkelerde gerçekleştireceği ESC gönüllülük projelerinde yer almak istiyorsanız başvuru yapabilirsiniz!

Detaylar!

Gönüllü Ol


Gönüllülerimiz arasına katılmak ister misiniz?

Gönüllülük faaliyetleri, topluma hizmet etmek veya belirli bir konuda farkındalık yaratmak amacıyla gönüllü çalışmaları ifade etmektedir. Derneğimizin çevre koruma, eğitim, sağlık, dezavantajlı gruplara yardım, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi gibi birçok farklı konuda gönüllülük faaliyetleri bulunmaktadır.

Gönüllülerimiz arasına katılarak faaliyetlerimizden haberdar olmak ve faaliyetlerimize katılmak için başvuru yapabilirsiniz.

Detaylar!