2022-1-TR01-ESC51-VTJ-000080336 Youthful Minds, Caring Hearts: Building a Brighter Europe

ESC Projemiz kapsamında on gencimiz İspanya'da gönüllülük aktivitelerinde bulunmuşlardır.

Detay