Geleceği Kodluyorum

Geleceği Kodluyorum Projesine de ; Çekya' da bulunan Stredni Otomobil ve Bilişim Okulu öncülüğünde Çekya'dan 2, İspanya'dan 1 Letonya'dan 1 ortak kuruluşla beraber Erasmus+ Mesleki Eğitim Alanında İş Birliği Ortaklıkları "Geleceği Kodluyorum" projesinde VAGEAD olarak ortak olduğumuz projemiz Çekya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir.

Projeyi uygulayarak aşağıdaki hedeflere ulaşmak istiyoruz.

 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere nasıl kodlanacağını kolayca öğretmek,
 • Mesleki eğitim gören öğrencilerinin kodlamaya yönelik ön yargılarını kırmak,
 • Özellikle bu covid-19 döneminde öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere daha nitelikli bir eğitim ve sosyal yaşam sağlamak,
 • Avrupa çapında tüm mesleki, teknik öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenlerini bir araya getirerek çeşitli projelerde uluslararası boyutta işbirliği yapmak,
 • Özellikle çocuk sahibi olanlar olmak üzere mesleki eğitim kuruluşlarında velilerin çocuklarının eğitimine destek olmak 
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri hem akademik hem de sosyal yaşamlarında destekleyerek MEÖ eğitiminin her aşamasına dahil etmek,
 • Mesleki eğitim veren kurumlarda öğrenme güçlüğü, yetersizliği ve bozukluğu olan öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek,
 • Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarında öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik akran zorbalığını azaltmak,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin programlama dillerini eğitsel oyunlar yardımıyla anlamalarını sağlamak ve cesaretlendirmek,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile akranları, özel eğitim uzmanları ve veliler arasında köprü oluşturmak,
 • Mesleki eğitim veren kurumlarda  öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin ortak ihtiyaç ve önceliklerini ele almak,
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri temel yetkinlikler ve dijital okuryazarlık ile meşgul etmek için güvenli ve sürdürülebilir bir e-platform oluşturmak,
 • Öğrencilerin okuldaki sosyal ve akademik faaliyetlere katılımını sağlamak ve kolaylaştırmak,
 • E-platformları mesleki eğitim okullarını ve eğitim merkezlerini kullanarak sosyal, akademik ve çevrimiçi etkinliklere dikkatlerini çekmek.

Tüm ortakların, projedeki sinerjiyi artıracak, stratejik olarak planlanmış faaliyetleri ile ulaşacakları ortak hedefleri vardır. Ortaklığımız, Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarında öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin başarısızlığını ve okulu erken terk etme oranlarını azaltmak için çok uygundur. Ortak kuruluşlarımızda deneyim ve bilgi düzeyi ve türleri çok farklıdır.

Bu nedenle, ortaklık türü bilgi aktarımını daha verimli hale getirir. Ön araştırmamıza göre, ortakların her birinin farklı deneyim ve birikime sahip olması nedeniyle, mesleki eğitim gören öğrencilerinin kodlama, sosyal kabul ve akademik başarı konularındaki öğrenme güçlüğü ihtiyaçlarına çözüm getirmek ancak bu uluslararası ortaklık ile mümkündür.

Bu ortaklık bize proje kapsamındaki mesleki eğitim veren kurumlarda kapasite artırmaktan öğrenme güçlüğü çeken daha fazla öğrenciye ulaşmaya kadar birçok fırsat sağlayacaktır. Bu ortaklarla işbirliği yapmak ilişkilerimizi derinleştirebilir ve güçlendirebilir ve bizi yeni insanlarla ve yeni fikirlerle tanıştır.

Bu ortaklık bizi ileride başka projelere de götürebilir. Projenin ana fikri, iki farklı dijital platform ile öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin başta ortak ülkelerde ve bir süre sonra tüm Avrupa bölgelerinde olmak üzere akademik başarılarını ve sosyal becerilerini artırmalarına yardımcı olmaktır.