Şimdi ya da Asla

Bu dünyanın mirasçısı, bu dünyayı değiştirme gücü olan gençler olarak bu projeyi 2 ana nedenden dolayı gerçekleştirmek istiyoruz: Birincisi çöp, atık ve ikincisi de geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek istiyoruz.

Dünyanın en büyük soda gölü olan Van Gölü, Türkiye'nin en büyük gölüdür. Van Gölü, hem tatlı su hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir su ekosistemine sahiptir. Gölde kuş odaları var. Ancak kirlilik nedeniyle; Göl kıyısında günde 8-12 ton çöp toplanıyor. Van ilinde su kirliliği ciddi boyutlara ulaşmış ve suyun kirlilik yükünün arttığı gözlemlenmiştir. Su kaynaklarının kirlenmesinin nedenleri öncelik sırasına göre evsel atıklar, katı atıklar ve tarımsal atıklardır. İl merkezi ve ilçelerdeki atık suların% 80'inin arıtılmadan deşarj edilmesi hem yer altı hem de yüzey sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Van Gölü Havzası'nı koruma adı altında her yıl bir eylem planı açıklansa da bugüne kadar önleyici tedbirler sağlanmadı. Şehrin en önemli dinamikleri arasında yer alan gençlik örgütleri, hem şehrimiz hem de dünyamızın geleceği için bir araya gelmelidir. VAGEAD çevre bilincine sahip gençlerle doludur. Çevremizi görmezden gelemeyiz. Bu proje, projeye katılacak ülkelerde neler olup bittiğini, çevre ile ilgili iyi girişimlerin neler olduğunu paylaşmamıza yardımcı olacaktır. Farklı ülkelerden gençlerin bu tür bir proje etrafında buluşmaya devam etmeleri ve değiş tokuşa devam etmeleri halinde davranışlarının ve aynı zamanda çevrelerindeki insanların davranışlarının ve daha sonra ülkelerindeki insanların davranışlarının daha hızlı değişeceğine ve daha kolay ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz.Bu proje ile VAGEAD gençleri, Van Gölü çevresindeki şehirlerde ve dünyanın diğer ülkelerinden sürdürülebilirlik ve atıklar konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.