2021-2-TR01-ESC51-VTJ-000044532 "Green Horizon Ambassadors: Environmental Conservation in Europe

ESC Projemiz kapsamında üç gencimiz İspanya'da gönüllülük aktivitelerinde bulunmuşlardır.