Geleceği Kodluyorum Projesi Final Toplantısı (Çek Cumhuriyeti)

Erasmus+ "Geleceği Kodluyorum" projesinin son toplantısı 24-25 Eylül 2023 tarihlerinde Prag/Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Final toplantısına; tüm ortak kurluşlar katılım sağladı. Katılımcılar, projenin çeşitli etkinliklerinin, çalıştaylarının ve değişim programlarının katılımcı kurum ve öğrenciler üzerindeki etkisini tartıştı.
 
 
Etkinliğin öne çıkan olaylarından biri, katılımcıların Erasmus+'nın eğitim sistemi üzerindeki olumlu etkisine ilk elden tanık oldukları yerel bir okula yapılan ziyaretti. Proje, yenilikçi öğretim yöntemlerinin ve çok kültürlü öğrenme deneyimlerinin alışverişini kolaylaştırarak hem öğretmenler hem de öğrenciler için daha zenginleştirici bir ortam yarattı.
 
Okul ziyaretine ek olarak Erasmus+ ekibi, mesleki eğitimin uygulamalı yönlerini gösteren bir mekanik atölyesini de inceledi. Bu ziyaret, projenin mesleki eğitimi teşvik etme ve genç yetişkinleri gelecekteki istihdamları için değerli becerilerle donatma konusundaki kararlılığını vurguladı.
 
İki gün boyunca katılımcılar, Avrupa eğitim ve işbirliğinin geleceğini şekillendirmeye devam edecek içgörüleri ve en iyi uygulamaları paylaşarak verimli tartışmalara katıldılar. Son toplantı, Erasmus+'ın özünü özetledi: farklı kuruluşları eğitimi, kültürel alışverişi ve beceri gelişimini teşvik etme ortak hedefi doğrultusunda birleştirmek.
 

Galeri