I Code Future Projesi Toplantısı

I Code Future Projesi kapsamındaki ikinci toplantı 15-16.11.2022 tarihlerinde Van İli Edremit ilçesine bağlı uygulama otelinde gerçekleştirildi.

Toplantıya dernek başkanımız , başkan yardımcımız ve dernek sekreterimiz derneğimizi temsilen katıldılar. T

oplantıda proje süreci değerlendirildi ve yürütmeye ilişkin önemli kararlar alındı.